Evangelist er nu på YouTube og Facebook

Nu er der mulighed for at abonnere på YouTube kanalen og synes godt om Evangelist på Facebook. Der vil løbende være videoer og andre opslag på tjenesterne, så begynd allerede nu at sprede de gode nyheder til venner og bekendte. Evangelist brænder for at dele evangeliet med alle gennem de sociale medier.

Blog: Hvad er en kirke?

Af Christian Steenfelder


I søndags underviste jeg i Powerhouse Church om emnet, “Hvad er en kirke?”. Jeg snakkede med flere personer i sidste uge om netop kirken, fordi de var i tvivl om, hvilken kirke de skulle komme i og hvorfor det var så vigtigt.

Hvis vi læser i Matt. 16,13-18 beskrev Jesus selv kirken dengang, som Han ønskede, den skulle være. Kirken er i virkeligheden Guds egen opfindelse, lad os læse passagen sammen:

V 13-14 Da Jesus kom til området ved Casarea Filippi, spurgte han sine disciple: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?
De svarede: Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.

Der var mange bud på, hvem Jesus var i den tid, Han levede på jorden. Det gælder nøjagtig det samme i dag, hvis du spørger folk, hvem Jesus er, så får du også forskellige svar. (læs mere) Nogle vil kalde Ham den højeste profet, andre en historisk vismand eller en fupmager osv. Hvis vi læser videre, så kommer der et meget interessant svar fra Simon Peter:

V 15-18 Så spurgte han dem : Men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham: Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

Simon svarede, at Han var, Kristus, den levende Guds søn. Det kom som et lyn fra en klar himmel. Altså ved ingen hvem Jesus er, medmindre man har fået en åbenbaring fra Gud selv. Gud ønsker at bygge sin kirke på den åbenbaring, hvor mennesker som har fået en åbenbaring og har hørt Guds stemme, går hen og bliver de levende sten, som kirken består af. På den måde er kirken ikke en diffus institution, men en levende kirke, hvor folk mødes og har den åbenbaring til fælles. Hvis vi læser videre står der:

V 18 Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.

I overført betydning, så beskrives Jesus ikke altid som klippen, det kan ligeså godt være Guds ord som er klippen, (Mattæus 7,24-25) eller i dette tilfælde Peters åbenbaring, som er klippen. Når man googler ordet “klippe”, så betyder det:

1. En klippe er en urokkelig stenstøtte.
2. I overført betydning beskrives klippe som noget sikkert, pålideligt, trofast, stabilt og roligt.

Folk som har fået en åbenbaring fra Gud, har en klippefast overbevisning om, hvem Gud er. Hvis du googler ordet “åbenbaring”, så står der:

1. En pludselig erkendelse, hvor alting på en gang står klart.
2. Naar det guddommelige giver sig til kende for menensker.

Når vi har fået en åbenbaring om, hvem Jesus i virkeligheden er, så er vi de levende sten, som Gud ønsker at bygge sin kirke på. Læg mærke til, at Jesus vil bygge sin kirke, hvilket betyder, at hvis man vil bygge noget, så må der flere sten til. Man kan ikke bygge en kirke på kun på en sten. Kirken består af flere levende sten, som holder sammen. Hvis alle mursten er isoleret fra hinanden, så kan det ikke lade sig gøre at bygge en bygning, hvorfra hvis de levende mursten holder sammen, så opstår et åndelig hus, et åndeligt bygningsværk, nemlig kirken (1 Peters brev 2,4-5).

Nedenunder her i bloggen,  ligger der en video fra i søndags, hvor jeg underviser meget mere om emnet. Du er også altid velkommen til at klikke dig ind på Powerhouse Church’s Facebook side: Power House Church DK
(skjul igen)

Velkommen til ny hjemmeside


Evangelist byder velkommen til ny hjemmeside. Efter en længere tids pause på siden, så er det nu tid til at åbne den igen, bl.a. med undervisning og musik fra Evangelist mv.

Gud er på vej til at gøre noget nyt i Danmark, og vi vil gerne bevæge os i samme retning. I disse dage oplever vi, hvordan Gud sender nye medarbejder til Evangelist og folk som bare brænder for at hjælpe tjenesten. (læs mere)

Vi ønsker stadigvæk at række ud til mennesker, puste nyt håb og give folk mulighed for at starte på en frisk. Flere mennesker kommer allerede til os nu, og beder om hjælp.

Evangelist vil gerne forsætte med at lave nyt musik og forny nogle af de gamle Evangelist sange. Vi er i gang med at planlægge arbejdet, så vi kan udgive ny musik på siden. Vi håber på gennem musikken, at kunne inspirere flere mennesker til at møde Jesus.

Evangelist hjælpechat er åben igen. Du har mulighed for at klikke dig ind hver tirsdag og torsdag kl. 20.00-22.00. Vi har en medarbejder klar, som kan hjælpe med at besvare spørgsmål, hvis du eksempelvis har brug for personlig hjælp. Vi vil gerne være med til at støtte dig. Vi brænder for at hjælpe mennesker, så føl dig endelig fri til at skrive indenfor det tidsrum.

Du kan også klikke ind på hjemmesiden, Sange om Håb. Derinde kan du bl.a. læse hvordan CD’en ‘I dine vingers skygge’ blev til. Du kan læse om Christian og Karen Hedegaards svære tid i 2003, da Karen blev diagnosticeret med kræft, og hvordan Gud hjalp dem gennem krisen dengang.

På grund af det materiale der allerede ligger herinde, så har Gud kaldet os til at bruge hjemmesiden som et redskab til frelse, udfrielse og helbredelse for mennesker. Vi glæder os over at Evangelist hjemmesiden er tilbage igen, og nu ser vi frem til det arbejde Gud har lagt foran os.

Må Gud velsigne jer her på siden.
(skjul igen)

Powerhouse Church har fået nye lokaler i Orlando

Der er sket meget siden evangelist Christian Hedegaard sammen med sin familie flyttede til USA i 2011 for at starte projekt “Heart4Homeless” med det formål at bespise de hjemløse i Orlandos centrum.

I 2013 startede Christian Hedegaard  menigheden Powerhouse Church, som fortsætter bespisningen af de hjemløse 6 dage i ugen, hver uge året rundt. Menigheden har netop overtaget en ny bygning på Orange Blossom Trail (OBT), som er er kendt for at være blandt de farligste gader i USA.

Se billederne af de nye lokaler, hvor der bl.a. skal være butik og cafe mv.

Se videoer af Powerhouse Church fra før de fik deres nye bygninger.