REACHING THE LOST

Evangelist Christian Hedegaard kommer til Danmark i november


NB mødet i aften (torsdag d. 17.11) på Langeland bliver i stedet afholdt Snøde Bygade 15, Store Snøde, 5953 Tranekær.

Mødet fredag d. 18.11. i Højbjerg er blevet aflyst. (denne info opdateres snarest med evt. nyt mødested)

—————————————————————

Det er med stor forventning, at Evangelist inviterer til møder med Evangelist Christian og Karen Hedegaard i november måned. Det bliver til 4 mødedage, hvor der begyndes om tirsdagen i Vindinge ved Roskilde. Dernæst rykkes der vestover til møde i Rudkøbing, Langeland, torsdag aften. (Nu ændret til Store Snøde)

Fredag aften er der møde allerede fra kl. 18.00 i Højbjerg ved Århus.

Lørdag er der 3 møder på BASEN ved Vejle hos Nick og Mira. Det første møde er kl. 10.00 og det fortsætter om eftermiddagen fra kl. 15.30. Afsæt hele dagen og vær også med om aftenen fra kl. 19.30. Det bliver til en hel dag i Guds nærvær, hvor vi skal tilbede og høre nyt fra tjenesten i USA.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

Generalforsamling

Hermed inviteres til generalforsamling hos hos Lilian Laursen, Buddingevej 57, 2800 Kongens Lyngby. Bemærk det er ikke muligt at parkere på Buddingevej, så parker venligst på Skolevænget eller Nybrovej.
Mødet afholdes som et morgenmøde lørdag d. 14. maj kl. 10.00. Vi byder på rundstykker og andet godt. Skriv venligst til kontoret, hvis du deltager, da vi gerne vil købe nok rundstykker.

NB

 • For at have stemmeret til generalforsamlingen skal man have indbetalt kontingent for 2022. Hvis du ikke har gjort det endnu, så kan det betales via bank eller MobilePay. Husk CPR nr., samt at skrive, at beløbet dækker medlemskab.

 • Dagsorden

  1. Velkomst v. formanden
  2. Valg af ordstyrer og referent
  3. Godkendelse af protokollen
  4. Bestyrelsens årsberetning
  5. Godkendelse af årsregnskabet 2021
  6. Godkendelse af medlemmer i bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Orientering om arbejdet indenfor Evangelist
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

  Vi hjælper flygtninge

  Foreningen Evangelist har altid haft en stærk relation til kristne i Ukraine. Det startede for mange år siden med nødhjælpsarbejde og vækkelsesmøder i Donetsk området, hvor Christian Hedegaard rejste som evangelist og med forskellige teams.

  Da krigen brød ud i Ukraine, besluttede Foreningen Evangelist sig for at hjælpe flygtninge fra Ukraine til Danmark. Vores vision var at række ud til de menigheder og missionærer som vi kender derude, for at hjælpe dem i “samme tro”, Galaterne 6.10, da vi ved vor meget et menighedsfællesskab betyder i en krise situation.

  Vi arbejder sammen med Nick og Mira Knudsen på Basen ved Vejle samt et ægtepar som har en stor gård ved Viborg. Tilsammen har de sengepladser til 50 flygtninge. I sidste uge hjalp vi en famile på seks, plus to unge piger, og i denne uge sender Basen en minibus til Polen for at hente flere flygtninge som vi har kontakt til.

  Vær med til at bede for dette projekt!

  Evangelist ønsker et velsignet nytår

  2022 er begyndt og der er mange 2-taller i året, hvilket kan henlede vores opmærksomhed på, at hvad 2 bliver enige om, det skal de få fra Himlen. Jesus siger selv: “Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader.  For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.« Mattæus kap. 18, 19-20.

  Vores ønske i år er, at vi sammen kan nå endnu længere ud med evangeliet. Husk nogen gange er “længere ud” din nabo og ikke meget langt væk. Alle kan være med til at række ud. Tænk på de fire mænd, der holdt tovet, så den lamme mand kunne komme ned til Jesus.

  Din opgave er vigtig, så vær med til at bede og støtte arbejdet. Skriv til kontoret, hvis du vil være medlem og skriv til kontoret, hvis du vil være med til at give en gave.

  GUD VELSIGNE DIG I DET NYE ÅR.

  Generalforsamling i Nordjylland

  Da skattelovgivningen er blevet ændret skal vedtægterne ændres i foreningens paragraf 17. Derfor inviteres til generalforsamling hos Svenn og Anne Strandberg, Floutrupvej 38, Junget, 7870 Roslev. Lørdag d. 31. 10 kl. 13.00. Alle er velkommen, men det er kun dem, der har betalt kontingent, der har stemmeret.

  Program

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Ændring af de to sidste linjer i §17. Forslag: Ved foreningens opløsning tilfalder et overskud til Frelsens Hær i Danmark.
  4. Evt.

  Generalforsamling

  Herved inviteres der til foreningens ordinære generalforsamling hos Lilian og Thorkild Laursen, Buddingevej 57, Lyngby lørdag d. 13. juni kl. 15.00.

  Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses her.

  Af hensyn til traktement bedres man venligst tilmelde sig.

  Vores trosgrundlag og ritual

  Forening Evangelist har fået nye opdaterede vedtægter I 2019. Et trosgrundlag og et dåbsritual er udarbejdet for at vi kan opnå anerkendelse som et trossamfund. Vi er et fællesskab af troende i Danmark, der tror på at evangeliet skal deles med andre. Her kan du læse vores trosgrundlag og dåbsritual.

  Hvis du har spørgsmål eller kommentater til ovenstående, så skriv til kontoret.