Generalforsamling jf. vedtægterne.

Der inviteres til alm. generalforsamling d. 18/5 kl. 11.00 på Buddingevej 57, Kongens Lyngby.

 1. Velkomst og indledning ved formanden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af protokollen.
 4. Bestyrelsens årsberetning.
 5. Godkendelse af årsregnskab.
 6. Godkendelse af medlemmer i bestyrelsen. Lilian Laursen genopstiller.
 7. Valg af revisor.
 8. Orientering om arbejdet indenfor Forening Evangelist.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

Foreningen er vært for en frokost umiddelbart efter generalforsamlingen.

Husk at kontingent skal være betalt for 2024 for at man har stemmeret.

Møde for grønlændere

Fredag d. 19. maj afholdes der møde for grønlændere i Borgerhuset i Randers.

Møde kl. 15 og kl. 19.00

Der kaffemik kl. 14.00 og spisemik kl. 18.00. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af mad. (Pris 125 kr.) Tilmeld venligst via MobilePay direkte til: 50 59 32 59.

Generalforsamling i Kongens Lyngby

Lørdag d. 13. maj kl. 14.00 er der generalforsamling på Buddingevej 57.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Velkomst og indledning ved formanden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af protokollen.
 4. Bestyrelsens årsberetning.
  Vedtægter for Forening Evangelist 2020
 5. Godkendelse af årsregnskab.
 6. Godkendelse af medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Orientering om arbejdet indenfor Forening Evangelist.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

Foreningen er vært for kaffe og kage.

For at have stemmeret skal man være medlem og kontingentet skal være betalt.

Glædelig jul og et velsignet nytår

Herved ønskes en glædelig jul jul og velsignet nytår til alle, der følger med i Forening Evangelists arbejde her i Danmark og i udlandet. Jesus fortæller i historien om enken og dommeren, at vi ikke må give op og holde op med at bede og tro at vores liv i bøn ikke nytter noget – DET GØR DET. En stor og varm tak for forbøn igennem hele 2022 og tak for de gaver du/I har bidraget med. Vi fortsætter selv med at bede og give det videre som vi har fået betroet: Verdens bedste nyhed – Evangeliet – troen på frelsen igennem Jesus alene.

REACHING THE LOST

Evangelist Christian Hedegaard kommer til Danmark i november


NB mødet i aften (torsdag d. 17.11) på Langeland bliver i stedet afholdt Snøde Bygade 15, Store Snøde, 5953 Tranekær.

Mødet fredag d. 18.11. i Højbjerg er blevet aflyst. (denne info opdateres snarest med evt. nyt mødested)

—————————————————————

Det er med stor forventning, at Evangelist inviterer til møder med Evangelist Christian og Karen Hedegaard i november måned. Det bliver til 4 mødedage, hvor der begyndes om tirsdagen i Vindinge ved Roskilde. Dernæst rykkes der vestover til møde i Rudkøbing, Langeland, torsdag aften. (Nu ændret til Store Snøde)

Fredag aften er der møde allerede fra kl. 18.00 i Højbjerg ved Århus.

Lørdag er der 3 møder på BASEN ved Vejle hos Nick og Mira. Det første møde er kl. 10.00 og det fortsætter om eftermiddagen fra kl. 15.30. Afsæt hele dagen og vær også med om aftenen fra kl. 19.30. Det bliver til en hel dag i Guds nærvær, hvor vi skal tilbede og høre nyt fra tjenesten i USA.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

Generalforsamling

Hermed inviteres til generalforsamling hos hos Lilian Laursen, Buddingevej 57, 2800 Kongens Lyngby. Bemærk det er ikke muligt at parkere på Buddingevej, så parker venligst på Skolevænget eller Nybrovej.
Mødet afholdes som et morgenmøde lørdag d. 14. maj kl. 10.00. Vi byder på rundstykker og andet godt. Skriv venligst til kontoret, hvis du deltager, da vi gerne vil købe nok rundstykker.

NB

 • For at have stemmeret til generalforsamlingen skal man have indbetalt kontingent for 2022. Hvis du ikke har gjort det endnu, så kan det betales via bank eller MobilePay. Husk CPR nr., samt at skrive, at beløbet dækker medlemskab.

 • Dagsorden

  1. Velkomst v. formanden
  2. Valg af ordstyrer og referent
  3. Godkendelse af protokollen
  4. Bestyrelsens årsberetning
  5. Godkendelse af årsregnskabet 2021
  6. Godkendelse af medlemmer i bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Orientering om arbejdet indenfor Evangelist
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

  Vi hjælper flygtninge

  Foreningen Evangelist har altid haft en stærk relation til kristne i Ukraine. Det startede for mange år siden med nødhjælpsarbejde og vækkelsesmøder i Donetsk området, hvor Christian Hedegaard rejste som evangelist og med forskellige teams.

  Da krigen brød ud i Ukraine, besluttede Foreningen Evangelist sig for at hjælpe flygtninge fra Ukraine til Danmark. Vores vision var at række ud til de menigheder og missionærer som vi kender derude, for at hjælpe dem i “samme tro”, Galaterne 6.10, da vi ved vor meget et menighedsfællesskab betyder i en krise situation.

  Vi arbejder sammen med Nick og Mira Knudsen på Basen ved Vejle samt et ægtepar som har en stor gård ved Viborg. Tilsammen har de sengepladser til 50 flygtninge. I sidste uge hjalp vi en famile på seks, plus to unge piger, og i denne uge sender Basen en minibus til Polen for at hente flere flygtninge som vi har kontakt til.

  Vær med til at bede for dette projekt!