Evangelist ønsker et velsignet nytår

2022 er begyndt og der er mange 2-taller i året, hvilket kan henlede vores opmærksomhed på, at hvad 2 bliver enige om, det skal de få fra Himlen. Jesus siger selv: “Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader.  For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.« Mattæus kap. 18, 19-20.

Vores ønske i år er, at vi sammen kan nå endnu længere ud med evangeliet. Husk nogen gange er “længere ud” din nabo og ikke meget langt væk. Alle kan være med til at række ud. Tænk på de fire mænd, der holdt tovet, så den lamme mand kunne komme ned til Jesus.

Din opgave er vigtig, så vær med til at bede og støtte arbejdet. Skriv til kontoret, hvis du vil være medlem og skriv til kontoret, hvis du vil være med til at give en gave.

GUD VELSIGNE DIG I DET NYE ÅR.

POWERSKOLE, LOVSANG OG JUBILÆUMSFEST

I forbindelse med efterårsferien afholdes 3 dages Powerskole hos Nick og Mira Knudsen på Basen, Rugstedvej 23, 7100 Vejle. Programmet ligger klar, med undervisning om dagen, lovsang om aftenen og festaften lørdag den 23. oktober, hvor vi fejrer Christian Hedegaards 25 års jubilæum som fuldtids evangelist.

Vi ser frem til nogle stærke dage med Guds ord og Guds kraft i Helligåndens nærvær. Undervisere på Powerskolen bliver Christian og Karen Hedegaard, som deltager fra USA, Nick og Mira Knudsen fra Basen, og Hans og Rianna Mollen fra Holland.

Hver dag starter med morgenmad kl. 9 efterfulgt af lovsang. Der undervises i følgende emner. Profeti og profetisk tjeneste, Tro ikke enhver ånd, Mandsmodenhed, En attitude af taknemlighed, Den troendes autoritet, Frygt versus Tro, Gennem ild og vand m.m.

Hver aften kl 19 indbyder vi til lovsangsaften, ikke kun for Powerskolen men for alle som har lyst til at tilbede Jesus sammen med os. Lørdag har vi 25 års jubilæumsfest med stort kaffebord og lovsang. Her taler Hans Mollen, tidligere Powerskoleleder i Evangelist, som kommer hele vejen fra Holland sammen med sin familie for at dele Guds ord med os.

Der er fri entre på aftenmøderne, men tilmelding er nødvendig hvis du ønsker at deltage i Powerskolen. Pris for Powerskolen, inklusiv mad, er 300 kr. som du kan indbetale på mobilepay 63335 mrk. Powerskolen. Hvis du kun deltager en af dagen, er prisen 100 kr. pr. dag. Husk at skrive hvilken dag du deltager!

Generalforsamling i Nordjylland

Da skattelovgivningen er blevet ændret skal vedtægterne ændres i foreningens paragraf 17. Derfor inviteres til generalforsamling hos Svenn og Anne Strandberg, Floutrupvej 38, Junget, 7870 Roslev. Lørdag d. 31. 10 kl. 13.00. Alle er velkommen, men det er kun dem, der har betalt kontingent, der har stemmeret.

Program

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Ændring af de to sidste linjer i §17. Forslag: Ved foreningens opløsning tilfalder et overskud til Frelsens Hær i Danmark.
  4. Evt.

Generalforsamling

Herved inviteres der til foreningens ordinære generalforsamling hos Lilian og Thorkild Laursen, Buddingevej 57, Lyngby lørdag d. 13. juni kl. 15.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses her.

Af hensyn til traktement bedres man venligst tilmelde sig.

180 corona pakker til Ecuador

Facebook gruppen “Guds Bedste Børn” har samlet 18.000 kr. ind til Corona nødhjælp i Amazon Junglen.

Hjælpen fra Danmark når frem til jungle områderne i Ecuador og er til stor velsignelse for de fattige familier .

I løbet af den sidste uge har danske kristne indsamlet 18.000 kr. til nødlidende familier i Amazon Junglen i Ecuador. Nødhjælpen er kommet i stand via Facebook gruppen “Guds Bedste Børn”, og pengene er sendt gennem missionsarbejdet i Foreningen Evangelist.

Bestyrelsesformand Rene Sørensen fra Foreningen Evangelist fortæller, at pengene er blevet sendt til indkøb af Corona pakker i Ecuador. Landet har været nedlukket i to måneder pga. COVID-19, folk har mistet deres arbejde, og der er stor mangel på mad i området.

“Vi arbejder sammen med pastor Carlos Marchan fra Puyo, som er den største by i området. Pastor Carlos fortæller, hvordan der er stor nød og usikkerhed i lokalområdet. Der er udgangsforbud hver dag efter kl. 14, og folk kan ikke nå ud og handle i supermarkederne. Der er store afstande, og folk må gå til fods. Busserne kører ikke, og de som har bil har kun tilladelse til at køre en dag om ugen. Situationen er alvorlig, ikke kun i Puyo, men også i landsbyerne omkring. Det er jungleområder, hvor folk plejer at handle og bytte madvarer indbyrdes. Lige nu er der ikke noget at handle med”, fortæller Rene Sørensen, som besøgte området for to år siden på en missionsrejse med evangelist Christian Hedegaard, som har afholdt korstog i området.

Menighederne i Puyo

Det er Christian Hedegaard, som sammen med “Guds Bedste Børn” og menigheden Powerhouse i Orlando, har taget initiativ til indsamlingen i Puyo området.

Puyo er kendt for filmen “The End of the Spear”, som udspilles i 1950erne og fortæller historien om fem amerikanske missionærer, som blev dræbt af indfødte i junglen på en missionsrejse i Ecuador. Efter deres død, fortsatte de fem missionær enker med at prædike evangeliet for de indfødte, og dermed blev fundamentet lagt for de menigheder som findes i Puyo i dag. 

Pastor Carlos Marchan har ligesom andre pastorer været underlagt forsamlingsforbud, men i denne tid, hvor mange menigheder lukker ned, har han gjort det modsatte. I denne tid rækker han ud, ikke bare med nødhjælp, men også med evangeliet om Jesus Kristus.

Ialt er der uddelt 533 pakker med Corona hjælp, heraf 180 pakker af 100 kr. pr. stk. fra “Guds Bedste Børn”. Hver pakke indeholder 10 kg ris, 30 æg, dåsemad og andre fødevarer, som kan mætte en familie i en uge eller to afhængig af familiens størrelse. 

Tæt kontakt med Ecuador

I forbindelse med uddelingen er der sendt videoer og billeder med danske, færøske og grønlandske flag som tak til alle, som har bidraget. Det er meget rørende at se, hvordan hjælpen er kommet i rette tid som en kolossal opmuntring til mennesker i nød.

De fleste medlemmer af menighederne i Puyo kan berette om familiemedlemmer og venner, som er afgået ved døden pga. COVID-19, men lige nu er den aktuelle mangel på fødevarer det som fylder mest i folks bevidsthed. Situationen er yderligere forværret af olieprisernes fald, idet olie er Ecuadors største eksportvare, fortæller Rene Sørensen fra Evangelist.

Mens uddelingen står på, er Rene Sørensen i tæt kontakt med Christian Hedegaard og pastor Carlos Marchani Ecuador. Det er inspirerende at se, hvordan hjælpen når ud, selv på de mest øde steder. Han håber at det bliver muligt at holde møder med pastor Carlos Marchan fra Ecuador til efteråret, når de gældende Corona restriktioner ophæves og det bliver muligt at rejse igen.

Sidste nyt fra Evangelist

Så er det sidste nye nyhedsbrev sendt ud, hvis ikke du allerede får det, så skriv til os og send os din email i dag!

Nyhedsbrevet med masser af godt læsestof i disse corona tider sendes ud til medlemmer og venner af Evangelist. Du kan læse mere om medlemsskab her på siden. Medlemsskab koster 50 kr. pr. år. Meld dig ind i dag på mobile pay 63335 og mærk din indbetaling “medlem”.

Christian Hedegaard på GodTV

Christian Hedegaard og tv vært Rich Marshall i studiet i Orlando, FL.

For dem af jer som kan se GodTV, er det nu muligt at se udsendelsen God@Work med evangelist Christian mandag den 16. marts kl. 8.30 EST (02.30 dansk tid).

Udsendelsen blev optaget for nogle måneder siden i Orlando, hvor Christian Hedegaard var inviteret som gæst hos tv vært Rich Marshall for at fortælle om kaldet til USA og om arbejdet på Orange Blossom Trail i Orlando.

GodTV sendes på kanal 365 hvis du har DirectV, eller du kan gå onine på www.god.tv/work. Du kan også downloade GodTV appen og se med. Programmet findes under sektionen GodTV originals, og udsendelsen med Christian Hedegaard er episode 110.

Tak for jeres forbøn i forbindelse med udsendelsen. GodTV sender kristent tv til cirka 300 millioner hjem fordelt på alle kontinenter,  så det er en fantastisk mulighed for at forkynde evangeliet.

Hvis du ser programmet og har lyst til at kommentere, så skriv gerne tilbage, så sender vi beskeden videre til Christian Hedegaard og til programvært Rich Marshall på GodTV.