Giv til Evangelist

Foreningen Evangelist drives ved hjælp af frivillige gaver fra partnere. Som partner vil du få tilsendt Evangelists nyhedsbrev med vidnesbyrd og nyheder fra møder og missionsrejser. Hvis du ønsker at blive partner, skriv venligst til os på mail@evangelist.dk.

Du kan give til Foreningen Evangelist via Konto

5358 0247146 – Arbejdernes Landsbank

MobilePay 63335

TESTAMENTARISKE GAVER

Evangelist har til formål at forkynde evangeliet til frelse, helbredelse og udfrielse for mennesker. Vi har ligeledes til formål at udføre kristent hjælpearbejde i ind- og udland.
Du kan hjælpe os med at udbrede evangeliet igennem Evangelist ved at donere arv til os gennem dit testamente. Vi har indgået en aftale med DOKUMENT24, hvor du kan donore beløb uden at skulle betale for at testamentet bliver skrevet.

Må Gud velsigne enhver glad giver!